Vídeos de la Batalla: Canamunt i Canavall

En vista de no poder fer res millor he optat per penjar els vídeos més rellevants sobre la visió des de Canavall de la batalla. Els que hi fórem recordarem aquell dia amb una rialla d’orella a orella totes les malifetes que férem, i els que no hi pogueren ser veuran un petit, petit!, tast…